ตราและสัญลักษณ์

ตรามหาวิทยาลัย

มหาพิชัยมงกุฎ     คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

จักรกับตรีศูล        คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ม.อ.                         คือ อักษรย่อจากพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช

สงขลานครินทร์   คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5) โปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้าฟ้า “มหิดลอดุลยเดช ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทาน ชื่อเมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรมเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อพ.ศ. 2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกศรีตรัง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อสามัญ Green ebony, Jacaranda

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda obtusifolia Humb & Bonpl. ssp. rhombifolia (G. Mey.) A. Gentry ชื่อวงศ์ Bignoniaceac

สีประจำมหาวิทยาลัย สีน้ำเงิน