งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ระบบรับสมัคร Online

หมายเหตุ – กรุณาสมัครระบบ TCAS และ ระบบ PSU Admission เพื่อรับ USER และ Passwords ในการสมัครและยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบสมัคร /
                      โครงการรับสมัคร