แนะนำมหาวิทยาลัย

ประวัติวิทยาเขตตรัง​

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ตราและสัญลักษณ์

พระราชประวัติพระราชบิดา

50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แผนที่และการเดินทาง