ติดต่อเรา

ติดต่องานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง

งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 0-7520-1727

โทรสาร 0-7520-1709

อีเมล registtrang@gmil.com

เว็บไซต์ entrance.trang.psu.ac.th

Inbox งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง