ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

ระเบียบการแต่งชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจำหน่ายเข็มเครื่องหมาย

สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
http://sercoop.psu.ac.th

หรือ Facebook : Sercoop Psu