You are currently viewing สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง จัดแสดงผลงานการออกแบบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดตรัง ประจำปี 2562
สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง จัดแสดงผลงานการออกแบบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดตรัง ประจำปี 2562

วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) ที่ศูนย์ประชุม เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังอาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำผลงานการออกแบบรถเข็นสำหรับผู้พิการและการออกแบบห้องสำหรับผู้สูงอายุ จัดแสดงในงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการต้นแบบจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์บริการคนพิการดีเด่น มอบสิ่งของให้กับคนพิการ และเยี่ยมชมการออกร้านของผู้พิการ และหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการแก่คนพิการ โดยภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายให้คนพิการได้เข้าร่วม.