ตัวอย่างผลงาน THESIS ของพี่ๆ สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง

1. ARCH PSU Thesis Exhibition 2560 # 'TECT Baan Baan ไม่หนอย หรอยหนัด

2. ประลองกำลัง : ARCH PSU Thesis Exhibition 2020

3. TOY ARCH Thailand (2020)