โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึก…

Continue Readingโครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2567

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2567

โครงการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) (โควตาภูมิภาคใต้) ปีการศึกษา 2567

Continue Readingโครงการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) (โควตาภูมิภาคใต้) ปีการศึกษา 2567