Zoom in PSUTRANG ตอน “ก้าวทันทุกการปลี่ยนแปลงของโลก”

“ก้าวทันทุกการปลี่ยนแปลงของโลก…

Continue ReadingZoom in PSUTRANG ตอน “ก้าวทันทุกการปลี่ยนแปลงของโลก”

สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง จัดแสดงผลงานการออกแบบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดตรัง ประจำปี 2562

  • Post author:
  • Post published:ธันวาคม 23, 2019
  • Post category:NewsTH
  • Post comments:0 Comments

วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) ที่ศู…

Continue Readingสถาปัตย์ ม.อ.ตรัง จัดแสดงผลงานการออกแบบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดตรัง ประจำปี 2562

การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง

  • Post author:
  • Post published:ธันวาคม 23, 2019
  • Post category:NewsTH
  • Post comments:0 Comments

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 25…

Continue Readingการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบจังหวัดตรัง