โครงการ ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง (รอบ 1/2) ❌ (หมดเขตรับสมัคร)

รายละเอียดโครงการ Download 

ช่วงการสมัคร ::  14 – 25 ธันวาคม 2564

วันสอบสัมภาษณ์ :   วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565