โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) รอบ 1/1 ❌ (หมดเขตรับสมัคร)

ช่วงการสมัคร : 1 ตุลาคม 64 – 12 พฤศจิกายน 64
วันสอบสัมภาษณ์ : 20 พฤศจิกายน 2564