โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565

ช่วงการสมัคร :                                        2 – 12    พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อ :                                        24       พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :         2       มิถุนายน 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทร. 075-201-727
Facebook : งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง
Facebook กลุ่ม : psutrang2565