You are currently viewing โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ✒️
โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ✒️

 

ช่วงการสมัคร :                                        1 – 15  มีนาคม     2565
เลือกคณะ :                                               5 – 11   เมษายน   2565
ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ :     21        เมษายน   2565 
วันสอบสัมภาษณ์ :                                  28       เมษายน   2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :      10        พฤษภาคม 2565 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทร. 0 7520 1727
Facebook : งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง
Facebook กลุ่ม : psutrang2565