You are currently viewing โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ✒️
โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ✒️

ช่วงการสมัคร :                                            1 – 15   มีนาคม         2565
เลือกคณะ/สาขาวิชา :                             20 – 22  เมษายน        2565
ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ :          26       เมษายน        2565 
วันสอบสัมภาษณ์ :                                       28       เมษายน        2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :           10        พฤษภาคม   2565 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทร. 0 7520 1727
Facebook : งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง
Facebook กลุ่ม : psutrang2565