You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

 


     ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

                    1 . สืบค้นรหัสนักศึกษา
                    2. บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่
                    3. อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
                    4. รายงานตัว online 
                    5. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ลงทะเบียนเรียน 

                    ทั้งนี้ กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง