You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพบหลักสูตร TCAS รอบ 1/1 Portfolio (ช่วงที่ 1) ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพบหลักสูตร TCAS รอบ 1/1 Portfolio (ช่วงที่ 1) ปีการศึกษา 2567

          ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผ่านระบบ TCAS รอบ 1/1  รับโดย Portfolio (ช่วงที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567  ไปนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 246 ราย ดังนี้  

+++ รายละเอียดและกำหนดการ +++

          กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์และพบหลักสูตร TCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 
          วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น      

          ——————————

          เวลา 9.00  น.

          >>>    ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ 1/1  เข้าระบบ Zoom Meeting 

          ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารายงานตัวผ่านระบบ Zoom พร้อมตั้งชื่อที่ใช้ในกิจกรรมตามที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          link Zoom   :    https://psu-th.zoom.us/j/9990052006
          Meeting ID  :   999 005 2006

          เวลา 9.00 – 9.30 น.  

          >>>    กิจกรรมต้อนรับจากวิทยาเขตตรัง
          >>>    ชมวิดีทัศน์ / พบผู้บริหาร
          >>>    ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกรอบ 1/1 Portfolio ปี 2567

          เวลา 9.30 – 12.00 น. 

           >>>    เริ่มการสอบสัมภาษณ์

          ——————————

          เครื่องแต่งกาย :       ชุดนักเรียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทร. 0 7520 1727
Facebook : งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง
Facebook Group : psutrang2567