You are currently viewing รายละเอียดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่…สานสัมพันธ์พี่ ม.อ.ตรัง ปี 2567
รายละเอียดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่…สานสัมพันธ์พี่ ม.อ.ตรัง ปี 2567

รายละเอียดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่…สานสัมพันธ์พี่ ม.อ.ตรัง ปี 2567
(สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 Portfolio / รอบ 2 QUota และบุคคลที่สนใจ)

++ กำหนดการ ++
     วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
     เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ  อาคารเรียนรวม 3
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

++ พบกับกิจกรรม ++

     : พบปะพูดคุบกับรุ่นพี่และอาจารย์ในหลักสูตร เรียนสาขานี้เป็นยังไง สอบถามกันได้เลย 🙂
     : การเตรียมพร้อมและขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
     : กิจกรรม Campus Tour PSU Trang พาทัวร์รอบ ม.อ.ตรัง
     : แนะนำหอพักภายในมหาวิทยาลัย
     : แนะนำข้อมูลทุนการศึกษา กยศ.
     : จำหน่ายเครื่องหมาย / ชุดนักศึกษา 

*น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจรกรรม รับของที่ระลึกภายในงาน

เครื่องแต่งกาย : 👕 ชุดนักเรียน

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://forms.office.com/r/XkJjjK6ehH

แล้วพบกันนะคะ😊😊😊.